นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

กรณีที่ต้องการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

กรณีสินค้ายังไม่ทำการจัดส่ง

ท่านสามารถแจ้งกับพนักงานที่ท่านติดต่อทำการซื้อขายได้ทันที หรือในกรณีที่ท่านทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อเข้าหมายเลขของบริษัท คิทคาโน จำกัด ที่แจ้งไว้ด้านล่างของเว็บไซต์หรือในหน้าคำสั่งซื้อสินค้า (หมายเลขติดต่อ 02-190-2468 ) เพื่อทำการยกเลิก

กรณีที่สินค้าทำการจัดส่งแล้วแต่ท่านยังไม่ได้รับสินค้า

ให้ท่านแจ้งเข้ามาที่บริษัทเพื่อตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าของท่าน หากสินค้าของท่านจัดส่งโดยพนักงานของบริษัท คิทคาโน จำกัด ทางบริษัทจะทำหน้าที่ประสานงานเพื่อแจ้งกับพนักงานส่งสินค้า หากสินค้าของท่านได้รับการจัดส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชนอื่น ให้ท่านปฏิเสธการรับสินค้าเมื่อเจ้าหน้าที่พนักงานขนส่งนำส่งสินค้าให้กับท่าน

ช่องทางกา่รติดต่อ

บริษัท คิทคาโน จำกัด
69/23 หมู่ 1 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120
02-190-2468