นโยบายการ เปลี่ยน/คืน สินค้า หรือการคืนเงิน

การเปลี่ยนสินค้า: เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จาก บริษัท คิทคาโน จำกัด ท่านสามารถทำการเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

 1. สินค้าที่ท่านได้รับมีการเสียหายจากการขนส่ง
 2. สินค้าที่ได้รับไม่สามารถใช้งานได้ปกติตั้งแต่การใช้งานครั้งแรก
 3. เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วโปรดตรวจสอบ และถ่ายภาพเคลื่อนไหวไว้เป็นหลักฐานขณะแกะกล่อง
 4. ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ซื้อ
 5. ผู้ซื้อที่ต้องส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ต้องทำการแพคสินค้าให้เหมาะสมต่อการขนส่งเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า
 6. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไข เช่น ของแถม สินค้าแลกซื้อ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
 7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณฑ์

การคืนสินค้า: เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จาก บริษัท คิทคาโน จำกัด ท่านสามารถทำการคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

 1. หีบห่อสินค้า อุปกรณ์ และของแถมทั้งหมดต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ผ่านการแกะหีบห่อใด ๆ
 2. ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ซื้อ

การคืนเงิน: ทางร้านไม่สามารถรับเปลี่ยนคืนสินค้าหรือขอคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นแต่ในกรณีที่

 1. เกิดข้อผิดพลาดที่มาจากทางร้าน เช่น การส่งสินค้าผิด สินค้าชำรุดเสียหายก่อนถึงมือลูกค้า
 2. กรณีที่คิทคาโนไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ท่านได้
 3. กรณีชำรุด เสียหาย ลูกค้าจะต้องถ่ายวิดีโอในส่วนที่ชำรุดเพื่อยืนยันก่อนคืนสินค้า
 4. สินค้าต้องคืนสินค้าในสภาพไม่ผ่านการใช้งาน กล่องและอุปกรณ์ต้องครบสมบูรณ์
 5. การขอคืนเงินต้องดำเนินการภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า

ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอคืนเงิน

 1. ติดต่อแจ้งขอคืนเงินกับคิทคาโนผ่านช่องทางโทรศัพท์เข้าสำนักงานใหญ่หรือผ่านช่องทางไลน์ไอดี @kitkano
 2. หลังจากบริษัทคิทคาโนพิจารณาคำขอคืนเงินของท่านและได้ผลว่ากรณีของท่านสำมารถทำการขอคืนเงินได้ เราจะทำการแจ้งขั้นตอนต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่ท่านติดต่อเข้ามา
 3. ทำการแพคสินค้าเพื่อทำการส่งกลับมายังคิทคาโนตามรคายละเอียดที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้ โดยระหว่างการแพคสินค้าให้ถ่ายวิดีโอระหว่างการแพคสินค้าไว้เป็นหลักฐาน
 4. หลังจากทำการจัดส่งสินค้าและจัดส่งสินค้าตามรายละเอียดที่คิทคาโนแจ้งไว้ เมื่อสินค้ามาถึงคิทคาโนในสภาพปกติและได้รับการตรวจสอบสินค้าที่ได้รับสมบูรณ์แล้ว คิทคาโนจะทำการคืนเงินให้กับท่านในช่องทางที่ท่านแจ้งไว้ภายใน 7 วัน

ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

 1. กรณีที่มีการส่งสินค้าผิดจากคำสั่งซื้อ บริษัท คิทคาโน จำกัด ยินดีที่จะออกค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า
 2. กรณีที่ท่านต้องการคืนสินค้านอกเหนือจากกรณีในข้อ 1 ท่านจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนคิทคาโน

ช่องทางการคืนเงิน

หลังจากได้รับการยืนยันแล้วว่าการแจ้งขอคืนเงินสมบูรณ์ เราจะทำการคืนเงินให้กับท่านในช่องทางที่ท่านชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าจากคิทคาโน่ หรือในกรณีที่ท่านทำการชำระเงินปลายทาง ให้ผู้มีสิทธิ์ในการรับเงินเข้ารับเงินได้ที่สำนักงานใหญ่โดยตรงภายในเวลาทำการ หรือท่านสามารถส่งหมายเลขบัญชีและเอกสามารถที่มีความจำเป็นสำหรับการรับเงินคืนผ่านช่องทางไลน์ไอดี @kitkano และ บริษัท คิทคาโน จำกัด จะดำเนินการคืนเงินให้กับท่านภายในระยะเวลา 7 วันหลังจากเราตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารและสินค้าเสร็จสิน

 

ข้อมูลการติดต่อเพื่อทำการเปลี่ยนสินค้า คืนสินค้า หรือขอคืนเงิน

บริษัท คิทคาโน จำกัด
69/23 หมู่ 1 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120
02-190-2468