นโยบายการจัดส่งสินค้า

บริการจัดส่งสินค้าจากบริษัท คิทคาโน จำกัด (บริษัทฯ) มีรถขนส่งไว้สำหรับบริการลูกค้าในพื้นที่บริการและจะใช้บริการขนส่งเอกชนสำหรับการจัดส่งนอกเหนือพื้นที่บริการของบริษัทฯ โดยท่านจะได้รับสินค้าภายใน 2 – 7 วันนับตับแต่วันที่ทำการสั่งสินค้า หากเกินกว่านั้นคำสั่งซื้อของท่านอาจเกิดการตกหล่นและจะยกเลิกอัตโนมัติ หากท่านยังต้องการสินค้าได้โปรดติดต่อเข้ามายังสำนักงานใหญ่โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-190-2468 เพื่อให้สำนักงานใหญ่จัดส่งสินค้าให้ท่านโดยตรง

กรณีจัดส่งสินค้าฟรี

บริการจัดส่งสินค้าฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (กรณีซื้อตามเงื่อนไขของบริษัท) ซึ่งจะมีพนักงานขนส่งของบริษัทฯ หรือบริการขนส่งเอกชนเป็นผู้นำส่งสินค้าให้กับท่าน โดยในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการใช้บริการเก็บเงินปลายทาง จะมีการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากท่านโดยไม่มีการเก็บค่าขนส่งแต่อย่างใด

กรณีจัดส่งโดยคิดค่าบริการ

ในบางกรณีอาจมีการคิดค่าบริการการจัดส่ง โดยหากการจัดส่งใดมีค่าบริการการจัดส่ง บริษัทจะติดต่อแจ้งท่านอย่างชัดเจน และให้ท่านดำเนินการชำระเงินค่าจัดส่งให้กับบริษัทโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทเท่านั้น หลังจากตรวจสอบการชำระค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการจัดส่งสินค้าให้กับพนักงานจัดส่งของบริษัทฯ หรือขนส่งเอกชน โดยเมื่อท่านได้รับสินค้าจะไม่มีการเรียกเก็บค่าขนส่งแต่อย่างใด

กรณีการจัดส่งผ่านบริษัทขนส่ง

เราจะดำเนินการดูแลสินค้าจากผู้ผลิตไปยังบริษัทขนส่งเท่านั้น ในส่วนของการดูแลสินค้าที่ถูกจัดส่งสินค้าจากบริษัทขนส่งไปยังท่านจะถูกดูแลโดยบริษัทขนส่งที่ท่านตกลงใช้บริการเอง (กรณีท่านมีรถขนส่งที่ใช้ประจำ) ส่วนกรณีที่ท่านไม่เคยมีรถขนส่งที่ใช้ประจำ หรือต้องการให้ทางเราจัดหาให้ การดูแลสินค้าที่ถูกจัดส่งสินค้าจากบริษัทขนส่งไปยังท่านจะเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทที่รับจ้างดำเนินการขนส่งสินค้าให้ท่าน

กรณีรับสินค้าเอง

การรับสินค้าเองสามารถทำได้โดยง่าย เพียงท่านเลือกเงื่อนไขการจัดส่งเป็น รับสินค้าเอง เราจะมีเจ้าหน้าที่ยืนยันวันเข้ารับสินค้าของท่าน หลังจากนั้นท่านเพียงชำระเงินเข้ามา เมื่อทางเราได้รับการยืนยันการชำระเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับท่านทันที

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ต้องมีการขนส่งสินค้าให้กับท่าน บริษัทฯ จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นให้กับพนักงานขนส่ง หรือขนส่งเอกชน เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังท่านได้อย่างถูกต้อง ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากที่อยู่เว็บไซต์นี้ https://www.kitkano.com/privacy/