บริษัท คิทคาโน จำกัด ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่สินค้าของเราได้รับความไว้วางใจจากท่าน และเราขอเรียนให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การรับประกันดังนี้

ข้อปฏิบัติหลังจากได้รับสินค้า

1.การแกะกล่องสินค้า

2.ตรวจสอบสินค้าและสิ่งที่ได้รับ

3.การลงทะเบียนรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

การนับเวลาการรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้าเริ่มต้นนับวันที่ 1 หลังจากลูกค้าได้รับสินค้าจากตัวแทนจำหน่าย หรือเจ้าหน้าที่ขนส่งเอกชนที่ทำหน้าที่ขนส่งสินค้าแทนบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

กรณีต่อไปนี้ไม่อยู่ในข่ายการรับประกัน

การนำส่งสินค้าเพื่อเข้ารับบริการ

การรับประกันสินค้าเริ่มต้นนับวันที่ 1 หลังจากลูกค้าได้รับสินค้าจากตัวแทนจำหน่าย หรือเจ้าหน้าที่ขนส่งเอกชนที่ทำหน้าที่ขนส่งสินค้าแทนบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

นำส่งเองที่ศูนย์ซ่อมโรงงานคลองสองปทุมธานี

เมื่อสินค้าเกิดปัญหาด้านการใช้งาน  ท่านสามารถนำสินค้ามาเข้ารับการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองที่โรงงาน ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองสองด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้

นำส่งสินค้ามาที่ศูนย์ซ่อมด้วยไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน

นอกจากการนำสินค้ามาด้วยตนเองที่ศูนย์ซ่อมปทุมธานี ท่านสามารถส่งสินค้ามายังศูนย์ซ่อมผ่านไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน  โดยมีขั้นตอนดังนี้

ความรับผิดชอบการส่งสินค้าและค่าขนส่ง

ข้อมูลติดต่อบริการหลังการขาย

บริษัท คิทคาโน จำกัด
69/23 หมู่ 1 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120